ข่าวการศึกษา

กำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2559

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

กำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2559
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2558 (26 เมษายน) ได้อนุมัติปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และเห็นชอบกำหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT  ประจำปีการศึีก 2559 โดยขอความร่วมมือให้ สทศ. ดำเนินการตามกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2559

ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดคลิกที่นี่


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close