ข่าวการศึกษาข่าวสอบบรรจุครู

สอศ.เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลอดปฎิทินสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ384 อัตรา ใน 35 กลุ่มวิชา ผู้สมัครต้องทำงานในสถานศึกษาสังกัด สอศ.ไม่น้อยกว่า 3 ปี

วันนี้ (30 ก.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษสังกัด สอศ.จำนวน 384 อัตราใน 35กลุ่มวิชา ดังนี้ ภาษาไทย 9 อัตรา ภาษาอังกฤษ 33 อัตรา สังคม 2 อัตราคณิตศาสตร์ 23 อัตรา พลศึกษา 2อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 10 อัตรา ฟิสิกส์ 1อัตรา ช่างยนต์ 50 อัตรา ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 34 อัตรา ช่างเชื่อมโลหะ 8 อัตรา ช่างไฟฟ้ากำลัง 35 อัตราช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 17 อัตรา เมคคาทรอนิกส์ 1อัตรา ช่างก่อสร้างและโยธา 5อัตรา สถาปัตยกรรม 1อัตรา เทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา การบัญชี 26 อัตรา การตลาด 15 อัตรา การจัดการโลจิสติกส์ 4 อัตรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 อัตรา พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม 4 อัตราช่างกลเกษตร 1 อัตรา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1อัตรา สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ 1อัตราเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1อัตรา เครื่องประดับอัญมณี 2 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1อัตรา คอมพิวเตอร์กราฟิก 2อัตรา การถ่ายภาพ/มัลติมิเดีย 1อัตรา อาหารและโภชนาการ 18 อัตรา อุตสาหกรรมอาหาร 1อัตรา คหกรรมศาสตร์ 1อัตรา ผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 อัตรา การท่องเที่ยว 8 อัตรา และ การโรงแรม 24 อัตรา

“การสอบคัดเลือกรอบนี้เป็นการรับสมัครเฉพาะคนใน สอศ. โดยต้องทำงานในสถานศึกษาสังกัด สอศ.ไม่น้อยกว่า 3 ปี คาดว่าจะมีผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกประมาณ7,000 คน อัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1 ต่อ 18 ซึ่ง สอศ.เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบและจัดสอบเองทั้งหมด โดยหลักๆ จะดูความสามารถการสอนปฏิบัติด้านวิชาชีพด้วย เพราะที่ผ่านมาพบว่า รับอาจารย์ที่จบสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แต่ไม่สามารถสอนปฏิบัติได้” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวและว่า ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือ เว็บไซต์ของ สอศ.ได้ตั้งแต่บัดนี้ ยื่นในสมัครที่หน่วยรับสมัครประจำจังหวัดทุกแห่งด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และ ภาค ข ความรู้และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 4 กันยายน2558 สอบ วันที่ 13 กันยายน ประกาศผล วันที่ 22 กันยายน ภาค ค สอบสัมภาษณ์ ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ วันที่ 26 -27 กันยายน2558โดยคาดว่าจะบรรจุแต่งตั้งได้ทันในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/338330

cats

ไฟล์แนบ

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close