อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน จาก โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.พังงา

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่สนใจได้ทดสอบความรู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งผู้จัดทำคือ นายกิตติพงษ์ พลภักดี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.พังงา (ผู้เข้าทดสอบต้องผ่าน 70% ถึงจะได้รับเกียรติบัตร โดยเกียรติบัตรจะส่งให้ท่านทาง e-mail ที่แจ้งไว้กับทางระบบ)

https://forms.gle/J2ZjuVb7pAXfdiBa6

*จำกัดจำนวนผู้เข้าทดสอบ  ต่อวัน*

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน จาก โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.พังงา 2


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close