อบรมออนไลน์

ด่่วน..!! สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เปิดอบรมออนไลน์ เรื่อง เรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams 3 วัน 3 รุ่น ได้รับเกียรติบัตรด้วย

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ด่่วน..!! สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เปิดอบรมออนไลน์ เรื่อง เรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams 3 วัน 3 รุ่น ได้รับเกียรติบัตรด้วย
ประกาศด่วนค่ะ!!
เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ (วันอังคารที่ 21 เม.ย. 63) พบกับโครงการดีๆ และฟรี สำหรับครูผู้สอนที่ต้องการเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams
ท่านจะได้เรียนรู้ในเรื่องหลักๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ ดังนี้
1.การติดตั้งและลงทะเบียนใช้งาน
2.การสร้างห้องเรียนเสมือน
3.การสร้างและออกแบบแบบทดสอบ
4.การฝึกอบรม Certified Microsoft TEAMS แบบ Online
โดยจะมีรอบอบรม ดังนี้
1.วันอังคารที่ 21 เม.ย. 63 เวลา 14.00-15.00 น.
2.วันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย. 63 เวลา 14.00-15.00 น.
3.วันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 63 เวลา 14.00-15.00 น.
ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดที่แนบมานี้ ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนครูด้วยนะคะ

ด่่วน..!! สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เปิดอบรมออนไลน์ เรื่อง เรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams 3 วัน 3 รุ่น ได้รับเกียรติบัตรด้วย 2 ด่่วน..!! สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เปิดอบรมออนไลน์ เรื่อง เรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams 3 วัน 3 รุ่น ได้รับเกียรติบัตรด้วย 3 ด่่วน..!! สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เปิดอบรมออนไลน์ เรื่อง เรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams 3 วัน 3 รุ่น ได้รับเกียรติบัตรด้วย 4 ด่่วน..!! สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เปิดอบรมออนไลน์ เรื่อง เรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams 3 วัน 3 รุ่น ได้รับเกียรติบัตรด้วย 5 ด่่วน..!! สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เปิดอบรมออนไลน์ เรื่อง เรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams 3 วัน 3 รุ่น ได้รับเกียรติบัตรด้วย 6 ด่่วน..!! สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เปิดอบรมออนไลน์ เรื่อง เรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams 3 วัน 3 รุ่น ได้รับเกียรติบัตรด้วย 7 ด่่วน..!! สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เปิดอบรมออนไลน์ เรื่อง เรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams 3 วัน 3 รุ่น ได้รับเกียรติบัตรด้วย 8 ด่่วน..!! สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เปิดอบรมออนไลน์ เรื่อง เรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams 3 วัน 3 รุ่น ได้รับเกียรติบัตรด้วย 9 ด่่วน..!! สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เปิดอบรมออนไลน์ เรื่อง เรียนการสอนออนไลน์ด้วยการใช้ Microsoft Teams 3 วัน 3 รุ่น ได้รับเกียรติบัตรด้วย 10


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close