หนังสือคู่มือ

ตัวอย่าง แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2562 ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

นายปรินทร์ ศรีษะเนตร ผอ.รร.หนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมาเขต ได้เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา sar เพื่อเป็นวิทยาทานให้รร.ต่างๆนำไปปรับใช้ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ที่กำลังจะถึง  ให้โรงเรียนได้เตรียมตัว  นับว่าเป็นตัวอย่างดีๆจากผลงานของท่าน ผอ.ปรินทร์ ศรีษะเนตร อีกครั้ง  หลังจากที่เคยเผยแพร่ ผลงานต่างๆ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา
1. ตัวอย่าง หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. รวม หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)และแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
3. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)และแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
4. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)และแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
5. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปี 4 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 
6. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ ป.1-3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
7. ตัวอย่าง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2562 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
8. ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ตัวอย่าง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
10.ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม พุทธศักราช 2562 ไฟล์ Word แก้ไขได้

ส่วนล่าสุดก็นี่เลยครับ ได้เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 


ดาวน์โหลดแบบ PDF และ Word ที่นี่ >> SAR 2562

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close