ข่าวน่าสนใจ

หมายเลขโทรศัพท์คุรุสภาในแต่ละจังหวัด (งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

หลายๆท่าน ที่ต้องการติดต่อเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา หรือเรื่องต่างๆเกี่ยวกับวิชาชีพครู  เดิมจะต้องโทรหรือไปติดต่องานเองที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่กรุงเทพฯ เท่านั้น หลังจากเมื่อสองสามปีก่อนได้มีการจัดตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุรุสภาลงไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จนมีการเปลี่ยนแปลงมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เจ้าหน้าที่จึงไปประจำอยู่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด ทำให้การติดต่อเรื่องต่างๆ สะดวกขึ้น

แต่ก็ยังมีเพื่อนครูของเราเดินทางไปที่ กรุงเทพฯ เหมือนเดิม วันนี้ คุรุสภา  จึงได้เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ของงานคุรุสภาในแต่ละจังหวัด ไว้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงน้องๆที่กำลังจะเข้ามาสู่เส้นทางทางการศึกษา  ได้ติดต่อสอบถามกันอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์คุรุสภาในแต่ละจังหวัด (งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) 2

หมายเลขโทรศัพท์คุรุสภาในแต่ละจังหวัด (งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) 3

หมายเลขโทรศัพท์คุรุสภาในแต่ละจังหวัด (งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) 4

หมายเลขโทรศัพท์คุรุสภาในแต่ละจังหวัด (งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) 5

หมายเลขโทรศัพท์คุรุสภาในแต่ละจังหวัด (งานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) 6

ที่มาของเรื่อง : http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/03/16976/


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close