งานราชการ

ประกาศรับสมัครข้าราชการย้ายและคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง)

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ที่ ศธ 04009/ว1682 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) และประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง)

ประกาศรับสมัครข้าราชการย้ายและคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง) 2

ประกาศรับสมัคร
รายละเอียดคำชี้แจงใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน
Close