ข่าวน่าสนใจ

มติ ครม. ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ให้แก่ผู้ใช้ทุกประเภท ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. 63

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

มติ ครม. ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ให้แก่ผู้ใช้ทุกประเภท ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. 63
มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการบรรเทาค่าครองชีพ โดยมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบค่าอุปโภคบริโภค ดังนี้

มาตรการลดค่าไฟ
1. ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 ผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน คือ เม.ย.-มิ.ย. 2563.
2.ขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้ากิจการเฉพาะอย่าง อาทิ โรงแรม ให้เช่าที่พักอาศัย ไม่คิดดอกเบี้ย ไม่งดจ่ายไฟ โดยไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลของเดือน เม.ย. และ พ.ค. 63
3.คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้บ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก รวม 22.17 ล้านราย วงเงิน 31,200 ล้านบาท

มาตรการลดค่าน้ำ
1. ลดค่าน้ำ ร้อยละ 3 ของผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน คือ เม.ย.-มิ.ย. 2563 ใช้งบ 330 ล้านบาท
2.ขยายเวลาการชำระค่าน้ำกิจการเฉพาะอย่าง อาทิ โรงแรม ให้เช่าที่พักอาศัย ไม่คิดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลของเดือน เม.ย. และ พ.ค. ทั้งสิ้น 30,900 ราย.
3.คืนเงินประกันการใช้น้ำ ให้บ้านที่อยู่อาศัย 5.7 ล้านราย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close