การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

สทศ.สพฐ. แนะนำ “โปรแกรม PISA STYLE ONLINE TESTING ” ระบบข้อสอบออนไลน์ตามแนว PISA

PISA STYLE คือ ระบบข้อสอบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นชิน และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยรูปแบบข้อสอบตามแนว PISA 2018 ให้เด็กนักเรียนสามารถเข้ามาทดลองทำข้อสอบแนว PISA โดยสามารถเข้าทำการทดสอบได้หลายครั้ง เพื่อความเชี่ยวชาญและเป็นการเตรียมตัวสอบที่เสมือนจริง ด้วยเวลาการทำข้อสอบจริง และรูปแบบข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำการทดสอบ PISA จริง

ในระบบ PISA STYLE จะมีข้อสอบตามแนว PISA อยู่ 3 ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ มีจำนวนข้อสอบในคลังมากถึง 300 ข้อ รองรองรับเข้าทดสอบของนักเรียนได้พร้อมกันถึง 4,000 คนทั่วประเทศ

ประเภทของข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE แบ่งประเภทของการใช้งานเป็น 2 ส่วน คือ
1.ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE สำหรับนักเรียน
ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยบราวเซอร์ โดยพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ www.pisacenterobec.org ระบบจะเข้าสู่ระบบข้อสอบออนไลน์เพื่อให้นักเรียนทดลองทำข้อสอบออนไลน์ได้ รวมถึงดูรายละเอียดประวัติส่วนตัวของนักเรียนรายบุคคล ประวัติการทำข้อสอบ เป็นต้น
2. ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานโดยพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ www.pisacenterobec.org/admin ระบบจะเข้าสู่ระบบข้อสอบออนไลน์เพื่อให้ผู้ดูแลระบบและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรส่วนกลางของ สพฐ. เป็นต้น สามารถจัดการคลังช้อสอบ และเรียกดูรายงาน รวมถึงผู้ดูแลระบบสามารถดูแลผู้ในงานในระบบ จัดการสิทธิ์ หรือควบคุมการใช้งานระบบเบื้องต้นได้

สทศ.สพฐ. โดยศูนย์ PISA จะได้ทำการเผยแพร่และขยายผลการใช้โปรแกรม PISA STYLE ONLINE TESTING แก่ผู้สนใจ สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์ต่อไป สามารถศึกษาและเข้าใช้โปรแกรมได้ที่
URL: https://www.pisacenterobec.org/

ที่มา :

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close