หนังสือราชการ

การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต งบ 63 ระยะ 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2563)

การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2563) ศธ 04005/ว 59 และ ว 60 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต งบ 63 ระยะ 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2563) 2
หนังสือ ศธ 04005/ว 59 หนังสือถึง สพป. การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต 2563 ระยะเวลา 3 เดือน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)

ที่มา : สทร.

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close