ข่าวการศึกษา

คุรุสภา ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพฯ มีชั่วโมงพัฒนาตนเอง 12 ชั่วโมง

คุรุสภา ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน

          คุรุสภา ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน (The Development Learning Competency for Thai Professional Teachers by Using Learning Resource and Information Communication Technology) เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 วันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ลงทะเบียนฟรี  (รับจำนวนจำกัด) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ bit.ly/2020wankru63

คุณครูท่านใดที่ยังเก็บชั่วโมงพัฒนาตนเองไม่ครบ เชิญได้ในงานวันครู 16 มกราคม 2563 นี้นะคะ
กิจกรรมนี้ มีชั่วโมงพัฒนาตนเอง 12 ชั่วโมง
ในระบบตอนนี้สมัครมาเต็มแล้ว ทำให้เข้าระบบสมัครไม่ได้แล้ว
แต่คุณครูสามารถมา walk in ได้ โดยมาที่ คุรุสภา ในกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู แล้วไปลงทะเบียนที่จุดเช็คอิน(Check in) ในโซนนิทรรศการได้เลยค่ะ
งานนี้มี 2 วัน คือ 16-17 มกราคม 2563 มาลงทะเบียนได้ทั้ง 2 วันค่ะ

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรก่อนเข้าร่วมกิจกรรม จะช่วยให้ท่านทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้นค่ะ

หมายเหตุ นับชั่วโมงพัฒนาตนเองแล้ว ยังใช้เป็นกิจกรรมในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ด้วยค่ะ

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close