หนังสือราชการ

การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

1. หนังสือแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ 2

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close