ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

สทศ.สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ข้อสอบเผยแพร่สำนักทดสอบทางการศึกษา  ข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
– โครงสร้างข้อสอบ
– ข้อสอบ
– กระดาษคำตอบ
– เฉลย

ภาษาไทย ป.2
https://dl.n00m.com/2411.ภาษาไทยป.2.zip

ภาษาไทย ป.4
https://dl.n00m.com/9882.ภาษาไทยป.4.zip

ภาษาไทย ป.5
https://dl.n00m.com/2063.ภาษาไทยป.5.zip

คณิตศาสตร์ ป.2
https://dl.n00m.com/4524.คณิตศาสตร์ป.2.zip

คณิตศาสตร์ ป.4
https://dl.n00m.com/1975.คณิตศาสตร์ป.4.zip

คณิตศาสตร์ ป.5
https://dl.n00m.com/2226.คณิตศาสตร์ป.5.zip

วิทยาศาสตร์ ป.2
https://dl.n00m.com/8997.วิทยาศาสตร์ป.2.zip

วิทยาศาสตร์ ป.4
https://dl.n00m.com/8488.วิทยาศาสตร์ป.4.zip

วิทยาศาสตร์ ป.5
https://dl.n00m.com/9209.วิทยาศาสตร์ป.5.zip

ภาษาอังกฤษ ป.2
https://dl.n00m.com/5310.ภาษาอังกฤษป.2.zip

ภาษาอังกฤษ ป.4
https://dl.n00m.com/97611.ภาษาอังกฤษป.4.zip

ภาษาอังกฤษ ป.5
https://dl.n00m.com/56812.ภาษาอังกฤษป.5.zip

ข้อสอบเผยแพร่ สำนักทดสอบทางการศึกษา  ข้อสอบปลายปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
– โครงสร้างข้อสอบ
– ข้อสอบ
– กระดาษคำตอบ
– เฉลย

ภาษาไทย ม.1
https://dl.n00m.com/6781.ภาษาไทยม.1.zip

ภาษาไทย ม.2
https://dl.n00m.com/9062.ภาษาไทยม.2.zip

คณิตศาสตร์ ม.1
https://dl.n00m.com/4563.คณิตศาสตร์ม.1.zip

คณิตศาสตร์ ม.2
https://dl.n00m.com/954.คณิตศาสตร์ม.2.zip

วิทยาศาสตร์ ม.1
https://dl.n00m.com/6245.วิทยาศาสตร์ม.1.zip

วิทยาศาสตร์ ม.2
https://dl.n00m.com/8016.วิทยาศาสตร์ม.2.zip

ภาษาอังกฤษ ม.1
https://dl.n00m.com/7007.ภาษาอังกฤษม.1.zip

ภาษาอังกฤษ ม.2
https://dl.n00m.com/1098.ภาษาอังกฤษม.2.zip

ที่มา : สทศ.สพฐ.

วิธีการดาวน์โหลด

สทศ.สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา 2 สทศ.สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา 3 สทศ.สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา 4


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close