ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

สทศ.สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา

ข้อสอบเผยแพร่สำนักทดสอบทางการศึกษา  ข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
– โครงสร้างข้อสอบ
– ข้อสอบ
– กระดาษคำตอบ
– เฉลย

ข้อสอบเผยแพร่ สำนักทดสอบทางการศึกษา  ข้อสอบปลายปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
– โครงสร้างข้อสอบ
– ข้อสอบ
– กระดาษคำตอบ
– เฉลย

ภาษาไทย ม.1
https://dl.n00m.com/6781.ภาษาไทยม.1.zip

ภาษาไทย ม.2
https://dl.n00m.com/9062.ภาษาไทยม.2.zip

คณิตศาสตร์ ม.1
https://dl.n00m.com/4563.คณิตศาสตร์ม.1.zip

คณิตศาสตร์ ม.2
https://dl.n00m.com/954.คณิตศาสตร์ม.2.zip

วิทยาศาสตร์ ม.1
https://dl.n00m.com/6245.วิทยาศาสตร์ม.1.zip

วิทยาศาสตร์ ม.2
https://dl.n00m.com/8016.วิทยาศาสตร์ม.2.zip

ภาษาอังกฤษ ม.1
https://dl.n00m.com/7007.ภาษาอังกฤษม.1.zip

ภาษาอังกฤษ ม.2
https://dl.n00m.com/1098.ภาษาอังกฤษม.2.zip

ที่มา : สทศ.สพฐ.

วิธีการดาวน์โหลด

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close