ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

สทศ.สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา

ข้อสอบเผยแพร่สำนักทดสอบทางการศึกษา  ข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
– โครงสร้างข้อสอบ
– ข้อสอบ
– กระดาษคำตอบ
– เฉลย

ข้อสอบเผยแพร่ สำนักทดสอบทางการศึกษา  ข้อสอบปลายปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
– โครงสร้างข้อสอบ
– ข้อสอบ
– กระดาษคำตอบ
– เฉลย

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close