ข่าวการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ข้อบังคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 2 ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 3 ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 4 ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 5

ไฟล์ PDF : โหลด ข้อบังคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ข้อความจากอาจารย์ ณภัค ถิรกุลยศมาดี

ข้อบังคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา หน้า 31 เล่มที่ 136 ตอน พิเศษ 291 ง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

หลังจากข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ผู้ขอต่ออายุฯ รอบ 3 โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพที่หมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ที่ยื่นในระยะเวลา 180 วันในช่วงต้น สถานะ “อนุมัติ” จะเริ่มแสดงบนหน้าเว็บไซต์คุรุสภา และเริ่มดำเนินการจัดส่งค่ะ


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close