หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด เร่งรัดการจัดทำข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ Big Data สพฐ.

วันนี้มีหนังสือด่วนที่สุดจาก สพฐ. ออกโดย สพร. โดยมีการเร่งให้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ Big Data โดยด่วน ดังนี้ ที่ ศธ 04009/ว 6932 เร่งรัดการจัดทำข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ Big Data สพฐ. ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

หนังสือราชการ คลิก

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close