การเรียนการสอน

คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562

คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562
– กำหนดการบริหารจัดการการสอบ
– การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
– การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close