ข่าวการศึกษา

กลุ่มครูดูแลเด็กทั่วประเทศ ยื่นร้องขอความเป็นธรรม ต่อ กมธ.การศึกษา กรณียกเลิกประกาศบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

รัฐสภา 6 พ.ย.-กลุ่มครูดูแลเด็กทั่วประเทศ ยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ หลังได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งยกเลิกประกาศบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

นายสุรวาท ทองบุ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร รับมอบหนังสือจากนายสมคิด หอมเนตร ประธานเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอร์รัปชั่น และนางเกษมณี พันธ์ครู ประธานสหพันธ์ผู้ดูแลเด็กแห่งประเทศไทย ร้องขอความเป็นธรรมและให้ทบทวนคำสั่งยกเลิกประกาศอนุกรรมการกลางข้าราชการ หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหน่วยงานจ้างที่ปรับหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล

โดย นายสุรวาท กล่าวว่า ได้รับข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้ดูแลเด็กจากเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,852 แห่ง โดยมีการจ้างครูผู้ดูแลเด็กใน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย จ้างเหมา เรื่องงบประมาณตามภารกิจในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และจ้างเหมาบริการตามกรอบงบประมาณสัญญาปีต่อปีในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยมีกลุ่มอัตราจ้างตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชนและกรมการศาสนา ซึ่งมีอายุการทำงาน 3-28 ปียังไม่ได้บรรจุรับราชการ โดยต่อมามีการยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลโดยคณะกรรมการ 3 ก. กระทรวงมหาดไทย ส่งผลให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีความหวังว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ความสำคัญต่อเด็กเล็ก หรือประถมวัย กำหนดให้เป็นนโยบายที่สำคัญเพื่อพัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำปัญหาข้อร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอบคุณที่มาของข่าว : ทีมข่าววิทยุรัฐสภา

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close