สาระความรู้

เอกสาร “งบประมาณฉบับประชาชน” งบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก

สำนักงบประมาณ เผยแพร่เอกสาร “งบประมาณฉบับประชาชน” ซึ่งเป็นเอกสารการนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ในส่วนของการศึกษา ได้เผยแพร่ในเอกสารด้านสังคม หน้า 30-31

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close