สื่อการสอน

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง

แอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านชุดนี้ ถูกผลิตขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๑๐ เรื่อง สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Windows โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อที่มีคุณภาพนำไปพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาไทย และใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการนำสื่อไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้นั้นมีแนวทางที่หลากหลาย

ดูรายละเอียดต่างๆ : http://www.bmareadingthai.com/
วิธีการดาวน์โหลด : สแกน QR code หรือ พิมพ์ http://www.bmareadingthai.com/
Line Official Accoun : @824tnmfx

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง 2

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง 3

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง 4

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง 5

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง 6

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง 7

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง 8

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง 9

ดาวน์โหลดแอพส่งเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับป.1-ป.3 จำนวน 10 เรื่อง 10

ขอบคุณที่มา : กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close