หนังสือราชการ

สพฐ. แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)

1. หนังสือแจ้งจัดสรร

2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก

3. บัญชีจัดสรร สรุปราย สพท.

4. บัญชีจัดสรรรายโรง

5. ร.ร.ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ที่มา : สนผ.

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close