หนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งโอนเงินงบประมาณ 63 ค่าจ้างธุรการ 15,000 พร้อมประกันสังคม

ที่ ศธ 04002/ว4747 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 2 (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน เดือนละ 15,000 พร้อมประกันสังคม)

รายละเอียดทั้งหมด : ว4747

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close