หนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งโอนเงินงบประมาณค่าจ้างธุรการ งบประมาณ 2563 (ไปพลางก่อน) 3 เดือน

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ที่ ศธ 04002/ว4746 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 1 (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรง ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท)

สพฐ.แจ้งโอนเงินงบประมาณค่าจ้างธุรการ งบประมาณ 2563 (ไปพลางก่อน) 3 เดือน 2

รายละเอียด : ว 4746


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close