หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2

เอกสารแนบ

1. ว6128
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
3. หนังสือสำนักงบประมาณ

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close