หนังสือราชการ

สพฐ.ชะลอ การบรรจุแต่งตั้งนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 62 ออกไปก่อน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งรายชื่อ นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า เนื่องจากอยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. พิจารณาคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น จึงขอให้ชะลอการบรรจุและ แต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปก่อนจนกว่า ก.ค.ศ. จะมีมติ จัดสรรคืนอัตราว่างดังกล่าวและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา : สพร.

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close