การเรียนการสอนสื่อการสอน

แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้น ป.4-ม.4

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

เว็บไซต์ kid-bright.org  โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)   ได้เผยแพร่ แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright  ตั้งแต่ระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่4  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ตาม โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน  รักครู.com จึงนำมาเสนอแก่เพื่อนครู ไว้เพื่อจัดการเรียนการสอน coding ในโรงเรียนดังนี้

แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้น ป.4-ม.4 2

สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright (สำหรับนักเรียน)  [ดาวน์โหลด]
สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright (สำหรับคุณครู)  [ดาวน์โหลด]
แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ดาวน์โหลด] (6/9/2019)
แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ดาวน์โหลด] (6/9/2019)
แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ดาวน์โหลด] (6/9/2019)
แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ดาวน์โหลด] (6/9/2019)
แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ดาวน์โหลด] (6/9/2019)
แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ดาวน์โหลด] (6/9/2019)
แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ดาวน์โหลด] (6/9/2019)

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ เว็บไซต์ https://www.kid-bright.org


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close