หนังสือราชการ

สพฐ. จัดสรรงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สพฐ. จัดสรรงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2

สพฐ. จัดสรรงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 3

1.หนังสือแจ้ง สพท. ปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจน1.62

2. รวม สพท.

3. รร.หน่วยเบิกได้รับ

4. รร.ปกติได้รับ

5. ร.ร.ที่ไม่ได้รับจัดสรร

ที่มา : สนผ.

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close