ส่งต่อเรื่องดีๆ

เรื่องของใจมันเป็นอย่างนี้ บางทีก็คิดดี บางทีก็คิดชั่ว

เรื่องของใจมันเป็นอย่างนี้ บางทีก็คิดดี บางทีก็คิดชั่ว  หลวงปู่ชา สุภัทโท

ใจมันหลอกลวง เป็นมายา จงอย่าไว้ใจมัน
แต่จงมองเข้าไปที่ใจ มองให้เห็นความเป็นอยู่อย่างนั้นของมัน
ยอมรับมันทั้งนั้น ทั้งใจดีใจชั่วเพราะมันเป็นของมันอย่างนั้น

ถ้าเราไม่ไปยึดถือมัน มันก็เป็นของมันอยู่แค่นั้น
แต่ถ้าเราไปยึดมันเข้า เราก็จะถูกมันกัดเอา
แล้วเราก็เป็นทุกข์

ถ้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะมีแต่ความสงบ
จะเป็นสมาธิ จะมีความฉลาด ไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอน
ก็จะมีแต่ความสงบ ไม่ว่าจะไปไหน ทำอะไรก็จะมีแต่ความสงบ

พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ที่มา : เพจกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!