หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2,681 คน

วันนี้ 10 กันยายน 2562 เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ได้ประกาศหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5554 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562  ดังนี้

เอกสารแนบเรื่อง :
1. ถึง สพท.
2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคพท.ปี 62(2,681)

ที่มา : สพร.

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close