ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด ขยายเวลาการบันทึกผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ขยายเวลาการบันทึกผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1.หนังสือแจ้ง สพท.

2.รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่บันทึก นร.05

ที่มา : สนผ.

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close