ข่าวการศึกษา

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/…/typ…/2019/9/22296_1_1567398012710.pdf

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. 2 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. 3

ที่มา : ท้องถิ่นไทย


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close