หนังสือคู่มือ

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสี่ สมศ. รอบ 4

โครงการสัมมนาเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสี่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบการสัมมนา ประเมิน สมศ. รอบ 4

ที่มา : สทศ.สพฐ.

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close