หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด เลื่อนการพัฒนารองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ด่วนที่สุด ศธ 04009/ว 5049 ขอเลื่อนการพัฒนารองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  รายละเอียดตามหนังสือแจ้ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.เขต สังกัด สพฐ.

ที่มา : สพร.

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close