ข่าวการศึกษา

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คลิก >> ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คลิก >> ตรวจสอบผลการรับรองหลักสูตรฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ สำหรับหน่วยพัฒนาครู digital.kurupatana.ac.th (ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close