หนังสือคู่มือ

slide ให้ความรู้เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ

ในการการประชุมสัมมนาเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561” ได้มีการเผยแพร่เอกสารที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในโรงเรียนหลายรายการ อีกเอกสารที่น่าสนใจคือ  เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ  ลองโหลดไปศึกษาดูครับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close