หนังสือคู่มือ

slide ให้ความรู้เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ

ในการการประชุมสัมมนาเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561” ได้มีการเผยแพร่เอกสารที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในโรงเรียนหลายรายการ อีกเอกสารที่น่าสนใจคือ  เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ  ลองโหลดไปศึกษาดูครับ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!