ข่าวการศึกษา

สสวท. ชวนครูสมัครร่วมงานประชุมวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”

สสวท. ชวนครูสมัครร่วมงานประชุมวิชาการ “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ”

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท.จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (ECaP) ครั้งที่ 4 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ (CSEd) หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ” เพื่อให้ครู นักวิชาการและผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของเด็กอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล จัดงานระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ  ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนท่านละ 500 บาท รวมค่าอาหารและการเข้าร่วม workshop  ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้

รายละเอียดที่ http://K-9scied.ipst.ac.th    และ  https://www.facebook.com/ipst.thai/posts/2369172596452448

ลงทะเบียน : https://reg.ipst.ac.th/?_event=csed&_locale=th

กำหนดการ : http://k-9scied.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/20190809_ECaP-CSEd-2019-Time-Table.pdf

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close