หนังสือคู่มือ

แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING)

ในการประชุมสัมมนาเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561” มีเอกสารหนึ่งที่น่าสนใจคือ  แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING )  ซึ่งได้เผยแพร่  ให้โรงเรียนได้นำไปประกอบในการจัดทำรายงาน เป็นสไลด์พาวเวอร์พอยต์ของท่าน ดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี  สำนักทดสอบทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จึงนำมาฝากเพื่อนครูในการนำไปเพื่อพัฒนาสถานศึกษาครับ

แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING) 2 แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING) 3 แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING) 4 แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING) 5 แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING) 6 แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING) 7 แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING) 8 แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING) 9 แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING) 10 แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING) 11 แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING) 12 แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING) 13 แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING) 14 แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING) 15

ไฟล์ PDF : การจัดทำ SAR แนวใหม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close