การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

กำหนดการสอบการอ่าน (RT) ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวานนี้ สทศ.สพฐ. ได้ประกาศ Test Blueprint RT ป.1  พร้อมทั้งกำหนดการบริหารจัดการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งกำหนดการเป็นดังนี้

–  สพฐ. ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563
–  ศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบ  วันที่อังคารที่ 11  – ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
–  ประกาศผลคะแนนสอบ  วันที่  20 มีนาคม 2563

โดยการสอบนั้นจะสอบ 2 เรื่อง คือการอ่านรู้เรื่อง และการอ่านออกเสียง ใช้เวลาตั้งแต่ 9.00 น. – 15.00 น. โดยจริงๆแล้วโรงเรียนจะจัดสอบแค่ 1 วัน โดย 11-14 ก.พ. 2563 นั้นน่าจะเป็น สพป. ดำเนินการกำหนดวันพร้อมเพรียงกัน ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close