การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

กรอบโครงสร้างของแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กำหนดการบริหารจัดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบความสามารถทั้ง 3 ด้าน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (NT)
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
ลิ้งค์ กำหนดการและ Test blueprint NT 2562📄📥

มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 2 มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 3 มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 4 มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 5 มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 6 มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 7 มาแล้วโหลดเลย Test Blueprint NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 8

ดาวน์โหลด :  Test Blueprint NT ป.3


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน
Close