การเรียนการสอนข่าวน่าสนใจ

การพัฒนาครู สพฐ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

เพจอาจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ    (รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ เป็นนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ชาวไทย เคยเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ก่อนเกษียณอายุราชการ ) ได้ให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ รวมถึงท่านเป็นอาจารย์ที่คร่ำหวอดในอยู่ในวงการการเรียนการสอนเทคโนโลยี และการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมมากมาย มีหนังสือที่เขียนโดยท่านอาจารย์ซึ่งมีคุณูปการต่อการเรียนการสอนด้านนี้หลายต่อหลายเล่มทีเดียว วันนี้เพจอาจารย์ได้แนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก คุณครูสามารถติดตามท่านอาจารย์เพื่อทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนได้ โดยท่านได้อธิบายไว้ดังนี้

การพัฒนาครู สพฐ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

ได้มีโอกาสจัดกิจกรรม พัฒนาครู เพื่อความเข้าใจ แนวคิด วิทยาการคำนวณ ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งระดับปฐมวัย และระดับมัฐยม เพื่อให้เห็นว่า การเรียนการสอน เป็นการสร้างวิธีคิด การแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์ โดยเป็นกิจกรรมที่บูรณาการอยู่ในชีวิตประจำวัน

วิทยาการคำนวณ ไม่ใช่วิชาคอมพิวเตอร์ หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร แต่เป็นการกระทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี เข้าใจและมีทักษะการแก้ปัญหา การรู้จักใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาให้มีความคิดเป็นระบบ คิดอย่างมีเหตุผล รู้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ ใช้ประโยชน์จาก การวางลำดับขั้นตอนแบบคณิตศาสตร์ ที่รู้จักกันดีในเรื่อง อัลกอริทึม

วิทยาการคำนวณ จึงเกี่ยวโยงกับการพัฒนาความคิด เพื่องานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เชื่อมโยงและบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์ได้ทุกสาขาวิชา ตัวอย่างเช่น การทำกิจกรรม ที่สร้างโครงงานแบบต่างๆ แต่เนื่องจากปัจจุบัน แพลตฟอร์มการเรียนรู้ ทีมีผู้ออกแบบให้เป็นฐานการเรียนรู้ต่อยอด สร้างสรรค์งานได้ง่าย เช่น KidBright, Arduino, Microbit etc ซึ่งตรกับแนวคิดการสร้างสรรค์ระบบอัฉริยะ ซึ่งตรงกับจินตนาการของเด็กยุคใหม่ จนถึงอุปกรณ์ที่ทำงานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อการสั่งการ ควบคุมการทำงาน IoT การเก็บ ใช้ ประมวลผลข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทในอนาคตอันใกล้

จึงอยากชวนดู คลิบ สรุป ที่ผมได้มีโอกาสทำหลักสูตร และดำเนินการ ร่วมกับทางเนคเทค สวทช มีทีมวิทยากรช่วยจากคิวบิกครีเอทีฟ โดย สวทช ร่วมกับ สพฐ เป็นผู้จัด ภายใต้โครงการ Fab-Lab ในการพัฒนาครู ในค่าย สามวัน ใช้เวลาเต็มที่ จาก เช้ายันสามทุ่ม เพื่อให้ครูได้แนวทางกลับไปใช้ประโยชน์ บูรณาการวิทยาการคำนวณ กับวิชาอื่น และสร้างการเรียนการสอน ให้นักเรียนแบบสนุก

 


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close