ข่าวการศึกษา

เสมา1 เล็งนำเทคโนโลยีช่วย สกสค. เสริมประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อนครู

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุววรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการว่า สกสค. เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีเครือข่ายกว้างขวาง และมีศูนย์ สกสค. ประจำอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในเบื้องต้นให้ความสำคัญกับขวัญและกำลังใจของครูอยู่แล้ว และทราบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับ สกสค.ส่วนมากจะเป็นอดีตครู หรือครูเกษียณ จึงเชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม และมีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิภาพและสวัสดิการที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขอให้เชื่อมั่นว่าผู้บริหาร ศธ. ทุกคน จะช่วยผลักดันการพัฒนาในด้านต่าง ๆ พร้อมหาทางแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ โดยมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานของ สกสค. ทั้งใช้สำหรับการสื่อสารกับเพื่อนครูทั่วประเทศ, ใช้เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ สกสค. ประจำจังหวัด กับผู้บริหาร ศธ., ใช้สนับสนุนกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการ ทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ตลอดจนช่วยลดเวลาการทำงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้ เมื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ระยะหนึ่งแล้ว ควรที่จะต้องวัดและประเมินผลประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรได้ด้วย รวมทั้งมีการสำรวจความพึงพอใจของครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด คือการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะเป็นมิติใหม่แห่งการสร้างความประทับใจในการให้บริการของ สกสค. พร้อมขอฝากชาว สกสค. ทุกคน มาร่วมกันพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเพื่อนครู ให้สมกับปณิธานของ สกสค. ที่ว่า “เพื่อนครูอยู่ที่นี่” ต่อไป

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close