ข่าวการศึกษา

รมช.ย้ำ ศธ.มีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอน Coding เป็นภาษาที่ 3 ของหลักสูตรการศึกษาไทย

เพจ ศธ.360 องศา  ได้เผยแพร่โพสต์ เกี่ยวกับการที่ รมช.ศธ.(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ) ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ที่ลพบุรี และได้ย้ำ ว่า “ ศธ. มีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding เป็นภาษาที่ 3 ของหลักสูตรการศึกษาไทย นอกเหนือจากภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพราะวันนี้การเรียนภาษา ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่ภาษาพูดของมนุษย์เท่านั้น ” 

ซึ่งก็ตรงกับที่การปรับหลักสูตรให้มีวิชาวิทยาการคำนวณ ในหลักสูตรปรับปรุง 2560 ที่ได้ใช้กันมาแล้วเมื่อปีการศึกษา 2561 โดยเริ่มตั้งแต่ ป.1 ป.4  ม.1 และ ม.4 ในปีการศึกษานั้น และในปีการศึกษานี้ 2562 ก็ ได้เพิ่มมาเป็น ป.1 ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ม.4 ม.5  และในปีการศึกษา 2563 จะทำการเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาการคำนวณ ครบทุกชั้นปี  
อ้างอิง : คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.1-6  และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ฉบับสมบูรณ์)

ต้องยอมรับอย่างยิ่งว่าคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา แทบจะเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ เพราะฉะนั้นการที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ การ coding (เขียนโปรแกรม) จะมีส่วนอย่างมากในการดำรงอยู่ในศตวรรษที่21 นี้ เราผู้เป็นครู จะต้องปรับตัวกับวิทยาการใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสำหรับการกังวลว่า ใครจะเป็นผู้สอนในโรงเรียนนั้น รักครู.com เชื่อว่าในช่วงแรกๆอาจจะมีการขลุกขลักอยู่บ้าง แต่เมื่อเข้าที่เข้าทาง บุคลากรทางการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ coding นี้จะต้องมีความเชี่ยวชาญแน่นอน 

 

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close