การเรียนการสอน

มาแล้ว TEST-BLUEPRINT ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

วันนี้สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ Test Blueprint ข้อสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แล้วเรียบร้อย คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้แล้วจ้า

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  Test Blueprint  O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 Test Blueprint  O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Test Blueprint  O-NET ม.6  ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบปี 2563)


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน
Close