ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด การสำรวจเพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

วันนี้ สพฐ. ได้มีหนังสือถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โดยให้เขตทำการสำรวจบ้านพักครูตามความจำเป็นของเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด  ศธ 04006/ว3973 เรื่อง การสำรวจข้อมูลประกอบเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่มแซมบ้านพักครู   โดยรายละเอียดตามหนังสือที่ถูกส่งต่อกันมาทางอินเตอร์เน็ตฉบับนี้  อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้ขอให้ท่านเตรียมตัว และรอรับหนังสือสั่งการจากเขตพื้นที่ของท่านอีกครั้ง นะครับ

ด่วนที่สุด การสำรวจเพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 2

ด่วนที่สุด การสำรวจเพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 3

ด่วนที่สุด การสำรวจเพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 4

ด่วนที่สุด การสำรวจเพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 5

ด่วนที่สุด การสำรวจเพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 6

ด่วนที่สุด การสำรวจเพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 7

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close