ข่าวการศึกษา

สพฐ.แจ้งปฏิทินคัดกรองนักเรียนยากจน 2562

แจ้งปฏิทินดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562

1.หนังสือแจ้งเขต ศธ 04006/ว3709

2.ปฏิทินการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close