หนังสือคู่มือ

คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำ คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  และได้มีผู้เผยแพร่หนังสือลงในอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนครูในการนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการ สอนลูกเสือ เนตรนารี   โดยเนื้อหาเป็นของ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ตามรูปแบบจังหวัดของตน เช่น รูปแบบผ้าผูกคอ  การติดสัญลักษณ์ต่างๆ  การติดสัญลักษณ์โรงเรียน เป็นต้น โดยไฟล์นี้มีทั้งหมด  180 หน้า

คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2

คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 3

คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 4

คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 5

และสารบัญ หรือเนื้อหาในหนังสือจะประกอบไปด้วย

เหล่าอากาศ  เหล่าสมุทร

เครื่องแบบลูกเสือ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เครื่องแบบเนตรนารี  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาเนตรนารี เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารี  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาเนตรนารี  เครื่องแบบชุดลําลองเฉพาะลูกเสือสํารอง และลูกเสือสามัญ  ผ้าผูกคอพิเศษ  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบอื่นๆ

คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 6

ดาวน์โหลด : คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close