หนังสือคู่มือ

คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำ คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  และได้มีผู้เผยแพร่หนังสือลงในอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนครูในการนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการ สอนลูกเสือ เนตรนารี   โดยเนื้อหาเป็นของ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ตามรูปแบบจังหวัดของตน เช่น รูปแบบผ้าผูกคอ  การติดสัญลักษณ์ต่างๆ  การติดสัญลักษณ์โรงเรียน เป็นต้น โดยไฟล์นี้มีทั้งหมด  180 หน้า

และสารบัญ หรือเนื้อหาในหนังสือจะประกอบไปด้วย

เหล่าอากาศ  เหล่าสมุทร

เครื่องแบบลูกเสือ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เครื่องแบบเนตรนารี  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาเนตรนารี เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารี  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาเนตรนารี  เครื่องแบบชุดลําลองเฉพาะลูกเสือสํารอง และลูกเสือสามัญ  ผ้าผูกคอพิเศษ  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบอื่นๆ

ดาวน์โหลด : คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close