การเรียนการสอน

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (PDF)

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นไฟล์ PDF โดยท่าน อ. พรพรรณ โชติพฤกษวัน ได้บรรยายไว้เมื่อ ปี 2561 คราวที่เริ่มเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในบางรายวิชา ทั้งหมดมี 73 หน้า สามารถนำไปอ่านเพื่อเป็นความรู้หรือไปอ้างอิงในการวัดผลประเมินผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้

ดาวน์โหลด : แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดย อ. พรพรรณ โชติพฤกษวัน

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close