การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

มาแล้วจ้า ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบปี 2563)

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 จะสอบในปี 2563 ทั้ง 3 ระดับชั้นคือ ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ดังนี้

ตารางสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 จะจัดสอบใน วันเสาร์ที่  1  กุมภาพันธฺ 2563 ประกาศผลสอบในวันที่  25  มีนาคม 2563  และเหมือนเดิมคือสอบ 4 วิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาภาษาไทย ก็จะมีทั้งข้อสอบแบบปรนัย และอัตนัย (เขียนตอบ)

มาแล้วจ้า ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบปี 2563) 2

ตารางสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  จะจัดสอบใน วันเสาร์ที่  1  – วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2563 ประกาศผลสอบในวันที่  26  มีนาคม 2563  และเหมือนเดิมคือสอบ 4 วิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยจะแบ่งสอบวันละ 2 วิชา ตามตางรางในภาพเลย

มาแล้วจ้า ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบปี 2563) 3

ตารางสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  จะจัดสอบใน วันเสาร์ที่  29  กุมภาพันธ์  – วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม  2563 ประกาศผลสอบในวันที่  27  มีนาคม 2563  และเหมือนเดิมคือสอบ 5 วิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา โดยจะแบ่งสอบ 2 วัน วันแรก 3 วิชา วันที่ 2 สอบ 2 วิชา

มาแล้วจ้า ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบปี 2563) 4

รายละเอียดต่างสามารถดูได้ตามภาพเลย และติดตามทางเว็บไซต์ของ สทศ. เองเลยครับ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/241

มาแล้วจ้า ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบปี 2563) 5

มาแล้วจ้า ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบปี 2563) 6

มาแล้วจ้า ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบปี 2563) 7

ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561

รวมข้อสอบ Pre O-NET ตั้งแต่ 2554-2560

 


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน
Close