หนังสือคู่มือ

ลักษณะอาคารเรียน อาคารประกอบ และราคามาตรฐาน อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ลักษณะอาคารเรียน อาคารประกอบ และราคามาตรฐาน อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)
แบบมาตรฐาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลักษณะอาคารเรียน อาคารประกอบ  และราคามาตรฐาน  อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (สพป./สพม.) 2

ลักษณะอาคารเรียน อาคารประกอบ  และราคามาตรฐาน  อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (สพป./สพม.) 3

ลักษณะอาคารเรียน อาคารประกอบ  และราคามาตรฐาน  อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (สพป./สพม.) 4

ดาวน์โหลด : ลักษณะอาคารเรียน อาคารประกอบ และราคามาตรฐาน อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close